โครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5

ประกาศผลการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์

เปิดระบบรายงานผลการสอบและพิมพ์เกียรติบัตรรายบุคคลแล้ว

สำหรับโรงเรียนที่ต้องการผลสอบในรูปแบบไฟล์ Excel กรุณาติดต่อที่เฟสบุ๊ค นายพงศธร ศรีอาจ โดยโพส Inbox ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

Imagine No Limit Technology